สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล

ตามไปดูอาทิตย์ขึ้นผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง - 2539 [1996]


ปราสาทหินพนมรุ้ง


ดาราศาสตร์


บุรีรัมย์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305