วีระ นุตยกุล.

ไอเรียน จายา ดินแดนแห่งชนเผ่าที่โลกลืม (ตอนจบ) - 2539 [1996]


ชนพื้นเมือง--อินโดนีเซีย


อินโดนีเซีย--ไอเรียน จายา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305