วีระ นุตยกุล.

ไอเรียน จายา ดินแดนแห่งชนเผ่าที่โลกลืม (ตอนจบ). - 2539 [1996]


ชนพื้นเมือง--อินโดนีเซีย.


อินโดนีเซีย--ไอเรียน จายา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305