บ.รับเหมาตีปีกรับ สุวัจน์ 6 พันธมิตร ประยูรวิศว์ รับส้มหล่น - 2539 [1996]


โครงการเปิดประมูลหาผู้รับเหมา


ผู้รับเหมา--ไทย


สนามบินหนองงูเห่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305