รัฐทุ่มงบ 7 หมื่นล. พลิกโฉมภาคใต้ทำ 124 โครงการ - 2540 [1997]


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305