ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง จีนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ : ระหว่างอำนาจนิยม กับ ประชาธิปไตย - 2540 [1997]

วิเคราะห์จีนในยุคหลังเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งกำลังก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21


สิทธิมนุษยชน--จีน


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ--2520-
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
จีน--การเมืองและการปกครอง--2520-

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305