รังสรรค์ อักษร

มานิต มัสยวาณิช นักธุรกิจอิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต - 2534 [1991]


มานิต มัสยวาณิช


นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.
ห้องเย็น
อาหารทะเลแช่แข็ง--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305