พิเชียร คุระทอง

มองเกาหลีใต้แล้วย้อนดูไทย - 2541 [1998]

กรณีความพร้อมใจของชาวเกาหลีใต้ต่อการรณรงค์ให้คนเอาทองมาขายช่วยชาติ


ทอง--แง่เศรษฐกิจ--เกาหลี (ใต้)


เกาหลี (ใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ--2541

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305