มานพ พงศทัต.

ระบบการเงิน ที่จำกัดสินเชื่อต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. - 2534 [1991]

0857-0418


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.
สินเชื่อ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305