นายกฯเรียวทาโร ฮาชิโมโต ผู้นำการปฏิรูปของญี่ปุ่น. - 2540 [1997]


พรรคเสรีประชาธิปไตย.
พรรคแอลดีพี.


ญี่ปุ่น--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305