เจียง เจ๋อหมินผู้นำจีนรุ่นใหม่. - 2540 [1997]


หู, จิ่นเทา ค.ศ. 1942-


การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (ครั้งที่ 15)


จีน--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305