สุทิน สินสวัสดิ์.

ผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า - 2534 [1991]

0125-2267.


การนำเข้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
การส่งออก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305