เช็กกำลังนักเลือกตั้งแตกรังหาฐานใหม่ - 2540 [1997]


พรรคการเมือง--ไทย
นักการเมือง--ไทย

กลุ่มการเมือง นักเลือกตั้ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305