แกะรอย เทพเทือก แก้โจทย์การเมืองของตัวเอง - 2540 [1997]


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


โครงการทางรถไฟและทางด่วนรถยนต์ยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร


รถรางไฟฟ้า--ไทย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ--ไทย


สนามบินหนองงูเห่า

โครงการโฮปเวลล์ โฮปเวลล์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305