อัญชลี เฉลียวชาติ

เปิดโฉม ธนาคารรัตนสิน ใต้เงาธนราชันไอเอ็มเอฟ - 2541 [1998]


ธนาคารรัตนสิน


ธนาคารพาณิชย์--ไทย
สถาบันการเงิน--ไทย

กู๊ดแบงก์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305