ญี่ปุ่น/สหรัฐฯ นั่งไม่ติดยันเร่งช่วยเอเชีย - 2541 [1998]


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305