สลดใจ ด.ช. ขายตัว บริการจนเป็นเอดส์ - 2541 [1998]


ผู้ชายขายตัว--ไทย
การค้าประเวณีเด็ก--ไทย--กรุงเทพฯ
รักร่วมเพศชาย

โสเภณีเด็กชาย เด็กชายขายตัว เอดส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305