พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

ปลอมใบกำกับภาษี : คดีฉ้อโกงประชาชน. - 2540 [1997]

0125-5991.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การหนีภาษี--ไทย.
ใบกำกับสินค้า--ไทย.

ใบกำกับภาษี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305