วัชนา สังข์รัศมี.

ศูนย์กลางทางการเงิน ความฝันอันสูงสุดของไทย - 2540 [1997]

0125-7331


การเงิน--ไทย.
ธนาคารและการธนาคารระหว่างประเทศ--ไทย
ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

วิเทศธนกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305