เปิดสมุดปกเขียว ธปท.แจงทางแก้วิกฤติชาติ - 2541 [1998]


ธนาคารแห่งประเทศไทย


ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ--ไทย
ธนาคารและการธนาคารระหว่างประเทศ
นโยบายการเงิน--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2541

ธปท. วิเทศธนกิจ BIBF ระบบเศรษฐกิจเสรี สมุดปกเขียว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305