ทุนนอกกรีธาทัพเข้าเขมรรุมทึ้งโครงการผลิตไฟฟ้า - 2538 [1995]


การลงทุนของต่างประเทศ--กัมพูชา.


กัมพูชา--การพัฒนาเศรษฐกิจ

การผลิตไฟฟ้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305