เผยเหตุใหญ่ไทยไม่พร้อม เป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุน ขาดมือกฎหมายธุรกิจ - 2534 [1991]


นักกฎหมาย--ไทย
กฎหมายธุรกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305