คำให้การของผู้อยู่ในเหตุการณ์นองเลือด - 2535 [1992]


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--พฤษภาทมิฬ, 2535

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305