ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

ปิดผืนป่า ต้านท่อก๊าซ ปตท. การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้น - 2541 [1998]


การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
โรงไฟฟ้าราชบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม--ไทย--กาญจนบุรี
ก๊าซธรรมชาติ--พม่า


พม่า--การค้า--ไทย.

ท่อก๊าซ ปตท. ปตท.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305