ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง

เมื่อซัดดัมยังดื้อดึง อุณหภูมิเหนืออ่าวเปอร์เซียก็เริ่มเดือด! - 2541 [1998]


ฮุสเซน, ซัดดัม, ค.ศ. 1937-2006


อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

สงครามอ่าวเปอร์เซีย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305