ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเอเซีย. - 2541 [1998]

0857-8702


เงินรูเปียห์.


เอเชีย--ภาวะเศรษฐกิจ.
อินโดนีเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไต้หวัน--ภาวะเศรษฐกิจ.
ฮ่องกง--ภาวะเศรษฐกิจ.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.
สิงคโปร์--ภาวะเศรษฐกิจ.
มาเลเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ฟิลิปปินส์--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305