สหพัฒนฯ-โอสถสภา งัดกลยุทธ์ไซซิ่งออกขนาดเล็กลงสนองผู้บริโภคยุค IMF - 2541 [1998]


บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย)
บริษัทโอสถสภา.
บริษัทสหพัฒนพิบูล


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

สินค้ายี่ห้อรักชาติ สินค้ายี่ห้อสินไทย ไซซิ่ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305