วินัย อังศุโกมุทกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับผลการดำเนินงานของบริษัท - 2539 [1996]

0125-233x.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--วินัย--ไทย
การวางแผนธุรกิจ--วิจัย--ไทย
อุตสาหกรรมสิ่งทอ--วิจัย--ไทย
อุตสาหกรรมการเกษตร--วิจัย--ไทย

โครงสร้างองค์กร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305