หอการค้าเสนอ 7 แนวทางแก้ปมวิกฤตส่งออกไทย. - 2540 [1997]


การส่งออก.


ไทย--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305