เศรษฐกิจเอเชีย : หมดยุค มหัศจรรย์?. - 2541 [1998]

0858-4900


การค้าระหว่างประเทศ.


เอเชีย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ.
อาเซียน--การค้ากับต่างประเทศ.
ไทย--การค้า.

NIES

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305