สวล. ของบหมื่นล้าน ฟอก แม่น้ำเจ้าพระยา - 2534 [1991]

มีตารางแสดงสัดส่วนของความสกปรกจากกิจกรรมชุมชนที่ระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ


มลพิษทางน้ำ--การป้องกันและควบคุม
การจัดการคุณภาพน้ำ--ไทย
ของเสีย--การบำบัด


แม่น้ำเจ้าพระยา

การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสีย สวล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305