ปฏิคม พลับพลึง.

เปิดมิติใหม่การตลาดภาคพื้นสุวรรณภูมิ - 2535 [1992]


การจัดการตลาด
นักการตลาด--ทัศนคติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305