เชียงใหม่35 ธุรกิจดีแต่แข่งดุ - 2534 [1991] 2535 [1992]


เชียงใหม่--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305