พีรศิลป สุดธนกิจ.

เจาะตลาดค้าปลีกญี่ปุ่น, (ตอน 4). - 2540 [1997]


การขายปลีก--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305