ขุนพลสะตอแห่งท่าสะท้อน นักบู๊ดีเดือด - 2537 [1994]

ประวัติการศึกษา การทำงาน จนมาถึงกรณี สปก. 4-01


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


นักการเมือง--ไทย

นักเลือกตั้ง ส.ป.ก.4-01

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305