ส. พลายน้อย.

พจนานุกรมฉบับมติชน ลั่นถัน - 2541 [1998]


ภาษาไทย--การออกเสียง
งิ้ว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305