3 เดือน เทพเทือก 3 เดือน ปชป.หวิดสอบตกบนเก้าอี้เสนาบดีหูกวาง. - 2541 [1998]


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


กระทรวงคมนาคม.

ยางมะตอย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305