มหาเธร์ สานฝันกลุ่มอาเซียนเลิกอิงดอลลาร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ - 2541 [1998]


มหาธีร์ บิน โมฮัมเหม็ด, ค.ศ. 1925-


เงินดอลลาร์สิงคโปร์


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--มาเลเซีย
กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ--2541

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305