ชวนประกบคลินตัน ร่วมคลายวิกฤติไทย - 2541 [1998]

ชวน หลีกภัย เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา


ชวน หลีกภัย, 2481-


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2541

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305