แบงก์พาณิชย์ไทยไตรมาส 4 ปี 41 เร่งเพิ่มทุน-ประนอมหนี้ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง. - 2541 [1998]


ธนาคารและการธนาคาร.
ธนาคารพาณิชย์--ไทย--2541.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305