คิมเดินหน้ารื้อโครง แชโบล วอนสหภาพยอมรับเลย์ออฟ - 2541 [1998]


คิม, แด จุง, ค.ศ. 1925-2009.


เกาหลี (ใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ--2541

แชโบล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305