คลินตันส่งสารถึงนายกฯ ชวน โด๊ปยาหอมไทย - 2541 [1998]

รัฐมนตรีสหรัฐเยือนกลุ่มประเทศอาเซียน


ชวน หลีกภัย, 2481-
คลินตัน, บิล, ค.ศ. 1946-


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ


ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2541
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ--2541
สหรัฐอเมริกา--รัฐมนตรี--การเยือนต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305