ธงชัย สันติวงษ์

ปฏิบัติการกู้เศรษฐกิจด้วย War Room - 2541 [1998]


ศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2541

War Room

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305