เปิดทางลัดเชื่อม ถ.เจริญกรุง/จันทน์/สาธุประดิษฐ์/พระราม 3 - 2540 [1997]


ถนน--ไทย


กรุงเทพฯ
ถนนเจริญกรุง
ถนนจันทน์
ถนนสาธุประดิษฐ์
ถนนพระราม 3

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305