กทม.ดึงทุนทั่วโลกร่วมพัฒนา พระราม 3 - 2540 [1997]


กรุงเทพมหานคร


ถนนพระราม 3

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305