พิษวิกฤตเศรษฐกิจปี41 ปรากฎการณ์เจ้าสัว 1 สตางค์ จากสูงสุดคืนสู่ ความจริง - 2542 [1999]

สรุปรวมเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ ปี 2541


ธนาคารพาณิชย์--ไทย--2541
โทรคมนาคม--ไทย--2541
ธุรกิจ--2541
วิกฤตการณ์ทางการเงิน--ไทย--2541

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม วิกฤตเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305