จับตา สุเทพ เทือกสุบรรณกับการแปลงสัญญา 16 สัมปทาน ทศท.

จับตา สุเทพ เทือกสุบรรณกับการแปลงสัญญา 16 สัมปทาน ทศท. โดยทีมงานอาทิตย์รายสัปดาห์ - 2540 [1997]


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.

ทศท.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305