คิมแดจุง ต้องชำระล้างเกาหลีใต้ทั้งระบบ - 2541 [1998]


เกาหลี (ใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ--2541
เกาหลี (ใต้)--การเมืองและการปกครอง--2541

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305