กทม.ทรุดหนัก-สั่งปิดบ่อบาดาล จี้ ก.วิทย์อัดน้ำลงใต้ดินก่อนวิกฤต - 2542 [1999]


แผ่นดินทรุด--ไทย--กรุงเทพฯ

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305