มูดี้ส์ จับตา 5 แบงก์ญี่ปุ่น พื้นฐานการเงินง่อนแง่น - 2540 [1997]


ธนาคารพาณิชย์--ญี่ปุ่น


กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ--2540
ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ--2540

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305