พิษแซมบ้าเขย่าโลก หวั่นค่าหยวนร่วง - 2542 [1999]


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ


การปริวรรตเงินตรา
เงินเรียล
เงินตรา
เงินหยวน


บราซิล--ภาวะเศรษฐกิจ--2542
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2542
เอเชีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2542
ไทย--การค้า--บราซิล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305